Quyển 1
Hello!
Cả nhà hảo, ta là Mạc Tiểu Quả, mọi người khả dĩ gọi ta là Quả Quả a
Ta năm nay đã 14 rồi
Cực thích huyễn tưởng, đích thị là nữ nhân thuộc cung Cự Giải a
Ta cuối cùng là cũng muốn dùng chính thực lực của mình để đạt kết quả  thích hợp thôi
Viết văn này cũng chỉ là muốn hồi đáp lại cái này tình cảm
Thực sự lần đầu viết văn, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Thỉnh giảo mọi người lâu lâu ngó qua một chút bài ta mà dạy dỗ, không chấp nhặt ở địa phương nào nha!!!
Ta sẽ gắng hết sức đem hết tâm lực viết cho xong cái này văn
Ta cũng nghĩ rằng thực sự viết văn mang lại cho ta cũng như mọi người một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc, dường như nhập tâm với cùng loại nhân vật mà mình đầu tư ra cùng hỉ nộ ái ố.
Cho nên ta cũng tin rằng đây là một quyển tiểu thuyết rất ngọt ngào.
Mong muốn rằng mọi người có thể dạy dỗ ta cho đến nơi chốn, và cũng càng mong tiểu thuyết này có thể giúp ai nấy có được tâm tình thực hạnh phúc, cảm nhận được cái là tình yêu trong sáng.
O(∩_∩)O~~
Chương mở đầu ta xin kết!!!!
Advertisements