Quyển 1
Hello!
Cả nhà hảo, ta là Mạc Tiểu Quả, mọi người thường gọi ta là Quả Quả!
Ta năm nay vừa 14 tuổi, là người cực thích huyễn tưởng, đích thị là người thuộc cung Cự Giải ha!!!
Thực sự lần đầu viết văn, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Thỉnh giảo mọi người lâu lâu ngó qua một chút bài ta mà dạy dỗ, không chấp nhặt ở bất kì đâu nha!!!
Ta sẽ nỗ lực hết sức đến hoàn thành xong tác phẩm. Bởi ta  nghĩ rằng thực sự viết văn mang lại cho ta cũng như mọi người một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc, dường như nhập tâm với cùng loại nhân vật mà mình đầu tư ra cùng hỉ nộ ái ố.
Cho nên ta cũng tin rằng đây là một quyển tiểu thuyết rất ngọt ngào.
Mong muốn rằng mọi người có thể dạy dỗ ta cho đến nơi chốn, và cũng càng mong tiểu thuyết này có thể giúp ai nấy có được tâm tình thực hạnh phúc, cảm nhận được cái là tình yêu trong sáng.
O(∩_∩)O~~
Chương mở đầu ta xin kết!!!!
Advertisements